search
Община Копривщица -> Новини

Обръщение към жителите и гостите на град Копривщица, относно депонирането на битови отпадъци

Общинска администрация Копривщица, се обръща към жителите и гостите на града, с молба да проявим съзнателно отношение и воля за промяна на навиците си, с цел облекчаване на финансовите задължения на всеки един от нас за транспортирането и депонирането на отпадъците