search
Община Копривщица -> Новини

ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ НА БТС ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ХИЖА "БОГДАН"

ОБРЪЩЕНИЕ 
До жителите и гостите на община Копривщица

Относно: Дарителска кампания на Българския туристически съюз за възстановяване на хижа „Богдан”

Уважаеми Дами и Господа, 


Българският туристически съюз започна национална дарителска кампания за възстановяване на хижа „Богдан” –една от знаковите хижи за туризма в цялото Средногорие, която през годините е давала подслон на стотици туристи. За съжаление хижата е изгоряла при пожар преди около двайсетина години, заедно с още една постройка и 6 бунгала. От тогава до днес в района на връх „Богдан” няма никакъв подслон. Най –близките туристически обекти, които туристите могат да ползват, са хижа „Бунтовна”, която се намира на 4-5 часа; „Средногорец” – на 2-3 часа и „Чивира” – на около 2 часа, която е ведомствена. Всичко това създава много неудобства на туристите и спъва развитието на туризма в тази част в Средногорието. 
Хижа „Богдан” се намира на много стратегическо място, откъдето минават всички туристи, които изкачват средногорския първенец връх „Богдан”, включен в националните движения „Опознай България-100 национални туристически обекта”и „Покорител на 10-те планински първенци” - с повече от 555 хил.участници в тях.
Целта на дарителската кампания е да се съберат средства, с които да се изгради отново хижата. По този начин ще се осигури подслон и възможност за нощувка на туристите, които изкачват вр. Богдан, а така също и за любителите на красотите на Богданския масив и Средногорието. 

Възстановяването на хижата ще стане на три етапа.
На първия етап хижата ще бъде изградена в груб строеж, като се запазят съществуващите конструкции.
На втория етап ще се извърши вътрешно и външно измазване и оборудване на помещенията.
На третия етап ще бъдат завършени довършителните работи и ще се облагороди терена около хижата.
В дългосрочен план се предвижда да бъдат възстановени и изгорелите бунгала, като се запазят бетоновите площадки и на тяхно място се монтират самостоятелни къщички тип „блок хаус”. По този начин ще бъде изграден един нов модерен туристически комплекс „Богдан”.
Целта на дарителската кампания е да се наберат средства за първия етап от възстановяването на хижата –изграждането й в груб строеж и да се осигури подслон в района на връх Богдан, за което са необходими около 100 000 лв. С тях ще бъдат извършени следните дейности: извършване на предпроектни проучвания, изработване на идеен проект и реализация на нулев цикъл; укрепване на съществуващата конструкция; възстановяване на сградата в груб строеж до покрив.
При събирането на повече средства ще се извършат довършителните работи, хижата ще бъде измазана и оборудвана, а районът около нея ще бъде облагороден. В хода на кампанията ще се търсят и доброволци за извършването както на обща работа, така и на редица специализирани дейности. Арх.Христо Бараков и инж. Диляна Кръстева вече изготвиха pro bono архитектурния и конструктивния планове на новата хижа „Богдан” и ги дариха за нуждите на кампанията. 
В дългосрочен план се предвижда да се възстановят и 6 -те бунгала, които също са изгорели при пожара. По този начин ще се възстанови целия туристически комплекс „Богдан”. С изграждането му ще се възроди традицията от зората на организираното туристическо движение, когато туристическите обекти са се изграждали изцяло с дарения и доброволния труд на туристите, благодарение на което днес разполагаме с прекрасна туристическа база. 
Успешното провеждане на дарителската кампания за възстановяване на хижа „Богдан” е изключително важно не само за БТС, като организатор на кампанията, а и за община Копривщица, на чиято територия се намира знаковата хижа. 
Всеки, който иска да подпомогне изграждането на хижа „Богдан” може да го направи като пусне дарителски SMS с текс DMS HIJA на единен дарителски номер 17 777 ( за трите мобилни оператора). Цената на SMS е 1,00 лв./ 
Дарения могат да се правят и на дарителската сметка на кампанията: Банка ДСК- клон Отечество- София, IBAN: BG75STSA 93 0000000 24 154
BIC:STSABGSF
а така също и в дарителските кутии, разположени на различни места в гр.Копривщица.

Дарителската кампания се осъществява с помощта на ФПББ по програма „Да постигнем повече” на фонация „Америка за България”

......................

Община Копривщица дарява дървен материал за х. „Богдан”

Община Копривщица ще дари дървен материал за изграждането на покривната конструкция на новата хижа „Богдан”. Уточнението беше направено на среща на Изпълния секретар на БТС Венцислав Удев, Мариана Филчева- координатор на кампанията за възстановяване на хижа”Богдан” и Веселина Йорданова от ФПББ с кмета на общината Иван Кесяков. В срещата участва и гл. архитект на община Копривщица Присъстващите разгледаха архитектурния план на новата хижа, който е дарение за кампанията от арх. Христо Бараков от София. Уточнени бяха някои технически подробности около изграждането на хижата, а така също и първите стъпки по изграждането й. Предвижда се строителните дейности да започнат през месец април.