search
Община Копривщица -> Новини

АПЕЛ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩИЯ ПОЖАРООПАСЕН СЕЗОН

Община Копривщица отправя апел към гражданите, земеделските стопани и гости на град Копривщица, да не допускат палене на стърнища, пасища, слогове, крайпътни ивици и сухи треви.

Ръководството на община Копривщица напомня, че е в сила абсолютна законова забрана за палене на стърнища и растителни остатъци в земеделските земи. Възникналият в сухи треви огън лесно може да обхване намиращи се в съседство горски масиви, трайни насаждения, стопански сгради и жилищни постройки.

Да не се пали огън на открито във ветровито време. Това е предпоставка за пренасяне на големи разстояния на запалени частици и може да доведе до бързо разпространение на пожара. Дори и в тихо време, да не се пали огън в гората, освен на специално обезопасени и обозначени места. Да не се изхвърлят неизгасени кибритени клечки и фасове. Моторните превозни средства, които навлизат в горите задължително трябва да са технически изправни.

При забелязване на пожар, моля незабавно сигнализирайте на телефон 112.

                                                             Общинска администрация Копривщица