search
Община Копривщица -> Община -> Проекти

Проект „Доставка на оборудване за нуждите на Домашен социален патронаж-Копривщица“

На 16.07.2019 г. е сключен договор за съвместна дейност между Фонд "Социална закрила" и община Копривщица за изпълнение на проект "Доставка на оборудване за нуждите на "Домашен социален патронаж-Копривщица"

Информация за проекта