search
Община Копривщица -> Култура -> Музеи

Жив музей

След изпълнението на проект "Възстановяване и опазване сградата на първото класно училище в България "Св.Св. Кирил и Методий" и превръщането му в културно-образованелен център за младежи и туристи", реализиран с подкрепата на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Република България, в Копривщица отвори врати Живият музей.

Информация за музея

Културно-образователен център

Живият музей в гр. Копривщица организира местни културни мероприятия и образователни семинари, свързани с живота на хората в миналото, с основен фокус върху българското Възраждане. Центърът се ползва и за гостуващи събития, като предоставя своята обновена и модернизирана база със запазен Възрожденски стил. Сградата служи и за осъществяване на дейности и изяви на различни граждански инициативи. Конферентната зала е с капацитет 100 места.

Картинна галерия

В рамките на Живия музей е организирана постоянна картинна галерия, тематично насочена към специфичните бит и култура на гр. Копривщица. Галерията редовно организира временни художествени изложби от най-разнообразен характер.

Училищна историческа изложба

Пресъздадена е класна стая от средата на XIX в., в която посетителите се пренасят във времето и откриват методите на преподаване на Неофит Рилски и в последствие на Найден Геров. За посещения на училищни класове се организира примерен час от едно време, като децата изпитват върху себе си старовремските методи на преподаване.

Занаятчийски работилници

Живият музей разполага с нужното оборудване за организиране на обучения и анимиране на характерни за Копривщица занаяти- тъкачество, шев, плетене, плъсти и дърворезба

Цените за ползване на услуги предлагани от Жив музей, първото класно училище „Св.Св.Кирил и Методий", гр.Копривщица, както следва: 

1. Билети за музея:

- за възрастни - 5,00 лв.

- за учащи и пенсионери - 3,00 лв.;

2. Цена за ползване на зала за конференция - 90,00 лв. на ден;

3. Цена за ползване на зала за конференция с техника - 130,00 лв. на ден;

4. Демонстрация на занаят – 3,00 лв;

5. За ползване на дворното пространство и лятна сцена на първото класно училище „Св.Св.Кирил и Методий" – 500,00 лв.;

6. Билети за изложбена зала „Хаджи Ненчо Палавеев“:

- за възрастни – 10.00 лв.

- за учащи – 5.00 лв.