search
Община Копривщица -> Култура -> Музеи

Жив музей

След изпълнението на проект "Възстановяване и опазване сградата на първото класно училище в България "Св.Св. Кирил и Методий" и превръщането му в културно-образованелен център за младежи и туристи", реализиран с подкрепата на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Република България, в Копривщица отвори врати Живият музей.

За контакти

тел. 088 961 8711

Информация за музея

Културно-образователен център

Живият музей в гр. Копривщица организира местни културни мероприятия и образователни семинари, свързани с живота на хората в миналото, с основен фокус върху българското Възраждане. Центърът се ползва и за гостуващи събития, като предоставя своята обновена и модернизирана база със запазен Възрожденски стил. Сградата служи и за осъществяване на дейности и изяви на различни граждански инициативи. Конферентната зала е с капацитет 100 места.

Картинна галерия

В рамките на Живия музей е организирана постоянна картинна галерия, тематично насочена към специфичните бит и култура на гр. Копривщица. Галерията редовно организира временни художествени изложби от най-разнообразен характер.

Училищна историческа изложба

Пресъздадена е класна стая от средата на XIX в., в която посетителите се пренасят във времето и откриват методите на преподаване на Неофит Рилски и в последствие на Найден Геров. За посещения на училищни класове се организира примерен час от едно време, като децата изпитват върху себе си старовремските методи на преподаване.

Занаятчийски работилници

Живият музей разполага с нужното оборудване за организиране на обучения и анимиране на характерни за Копривщица занаяти- тъкачество, шев, плетене, плъсти и дърворезба