search
Община Копривщица -> Туризъм -> Транспорт

Съобщение, във връзка с почистване покрай републикански път III - 606 - от гр. Копривщица до гара Копривщица

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Уважаеми жители и гости на град Копривщица,

Уведомявам Ви, че във връзка с подобряване на пътната безопасност покрай републикански път III-606 (отческата от град Копривщица до гара Копривщица) ще бъде извършвано почистване на дървесна и храстова растителност, в периода от 24.01.2022г. до 30.04.2022г. при следния график:

Понеделник – от 10:00 ч. до 16:00 ч.;

Вторник – Четвъртък – от 9:00 ч. до 16:00 ч.;

Петък – от 09:00 до 15:00 ч.;

Събота, неделя и на официални празници – няма да са работи.

По време на работа движението ще се пропуска на всеки 20 – 30 мин. в зависимост от естеството на дейностите в работната отсечка и натовареността на автомобилния поток.