search
Община Копривщица -> Туризъм -> Категоризация на средства за подслон и места за настаняване

Категоризация на средства за подслон и места за настаняване

Във връзка с изменение на Закона за туризма /обн. ДВ бр. 30 от 26 март 2013/, досегашната безсрочна категоризация на обектите преминава в срочна с продължителност 5 години.

Съгласно чл. 133, ал.1 от ЗТ, ако съответното лице не декларира желанието си да потвърди категорията на обекта, то тя се прекратява с изтичане на срока.

Документи (13)