search
Община Копривщица -> Новини

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи който ще се проведе на 22.02.2017 година

Виж обявата

Заповед във връзка с т.7 от обявата

Заповед РД№55/28.02.2018 г. за класиране на кандидатите