search
Община Копривщица -> Новини -> Материали, свързани с коронавирус и превенция на заболяването

Практически насоки и препоръки