search
Община Копривщица -> Новини

Покана за Информационно събитие от УС на МИГ "Пирдоп, Копривщица и Антон"

Управителният съвет на Местна Инициативна Група „Пирдоп, Копривщица и Антон“ отправя покана до жителите на град Копривщица за участие в Информационно събитие и  обсъждане с общността на проект „Инициатива за популяризиране на местната идентичност и подхода ВОМР на територията на СНЦ „МИГ Пирдоп, Копривщица и Антон“.

Информационното събитие ще се проведе на 25.01.2021 г. от 14:00 часа в заседателната зала на Старото училище.

 

УС на МИГ „Пирдоп, Копривщица и Антон“