search
Община Копривщица -> Новини

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГИ ПО ПРОЦЕДУРА „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ – КОМПОНЕНТ 3“

Община Копривщица започва изпълнение на дейностите по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на община Копривщица “,процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.   

По проекта ще бъдат предоставяни услуги "Патронажна грижа" за уязвими лица, живеещи на територията на община Копривщица, които са застрашени в най-голяма степен от COVID-19, както и за лица в карантинен период.  Услугите  включват доставка на храна, хранителни продукти,  продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите).

Патронажната грижа ще продължи до 31.12.2020 г.

 Потребители на услугите могат да са:

  • Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
  • Хора с увреждания и техните семейства;
  • Възрастни в риск (лица, зависими от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот; лица или членове на семейството, поставени под карантина във връзка с COVID-19;  самотни родители с деца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами.)

С оглед противоепидемичните мерки, няма да се изисква подаване на заявления от кандидат-потребителите.  

Лицата, които имат нужда от предоставяне на услуги, могат да ги заявяват на следните телефони: 0888118288 - М. Паралеева; 0885 743499 -  В. Йовкова,

или

на ел. поща на община Копривщица: info@koprivshtitsa-bg.com