search
Община Копривщица -> Новини

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА ОИЦ - СОФИЯ В ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА-23.07.2020г., 11:00 часа

На 23 юли 2020 г. (четвъртък) от 11:00 до 12:30 часа, екипът на Областен информационен център - София, ще проведе информационна среща в община Копривщица (гр. Копривщица, зала в “Жив музей”, бул. „Хаджи Ненчо Палавеев“ №76). На тази среща посетителите ще получат информация за актуални и предстоящи възможности за финансиране на общини по оперативните програми в обхвата на Европейските структурни и инвестиционни фондове. Предстоящи възможности за финансиране по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, Програма за развитие на селските райони 2014-2020, актуални и предстоящи възможности за финансиране на бизнеса по програмите в обхвана на ЕСИФ. Екипът на ОИЦ - София ще бъде на разположение, за да отговори на всички желаещи по други въпроси, свързани с възможностите за финансиране с европейски средства.

Кампанията на ОИЦ - София ще се проведе в периода от 17 юни до 28 юли 2020 г. във всяка една от 22 - те общини на територията на Софийска област.

ОИЦ
 
София