search
Община Копривщица -> Новини

15 МАЙ 2022Г. - СВЕТОВЕН ДЕН ЗА СЪПРИЧАСТНОСТ СЪС ЗАСЕГНАТИТЕ ОТ ХИВ/СПИН

Всяка година в третата неделя от месец май отбелязваме Международния ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН–през 2022 г. този ден е 15 май и ще премине под надслова "ХИВ – помним, действаме, продължаваме".

Международният ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН е повод хората от различни страни по света да заговорят за СПИН. За първи път този ден е отбелязан на 2 май 1983 г. в Сан Франциско и Ню Йорк, когато все още се знае твърде малко за болестта, а официално регистрираните случаи на СПИН са няколко хиляди.

В България денят в подкрепа на живеещите с вируса на СПИН се отбелязва от 1992 г. Целта на инициативата е както повишаване на информираността и чувствителността към темата, така и ограничаване на свързаната с ХИВ стигма и ангажиране на повече хора в борбата срещу СПИН.

Актуална епидемиологична ситуация

След регистриране на първите случаи на синдрома на придобитата имунна недостатъчност (СПИН) в света през 1981 г., инфекцията с вируса на човешката имунна недостатъчност (ХИВ) придобива пандемични размери. В края на 2019 г. новоинфектираните са 1,7 милиона.

Тежестта на епидемията продължава да варира значително между отделните страни и региони. През 2019 г. в 30 от страните от ЕС и ЕИП диагноза ХИВ е поставена на 2 624 801 лица, което по честота e 5.4 на 100 000 население. Най-високи са показателите за Малта – 16.2, Латвия – 15.4 и Естония – 13.4,  а най-ниски са в Словакия – 1.9 и Словения – 1.6 на 100 000 население.  

България все още е страна с ниско разпространение на ХИВ в общата популация. Според ECDC новорегистрираните случаи на ХИВ в България за 2019 г. са 3.7 на 100 000 население. (Източник, 2020-2019 , ECDC/WHO, HIV/AIDS Surveillance in Europe). През периода 1986-2020 г. в България са регистрирани общо 3 483 случая на инфектирани с ХИВ лица.

/ по данни от НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ НА ХИВ И

СЕКСУАЛНО ПРЕДАВАНИ ИНФЕКЦИИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2021 - 2025 г. /

Целеви групи на Националната програма за превенция и контрол на ХИВ

и сексуално предавани инфекции в България за периода 2021-2025 г.

Националната програма е насочена към цялото население на страната. Специфичните целеви групи от населението, които са включени в новата Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и СПИ 2021-2025 г. са:

- Лица, инжекционно употребяващи наркотици (ИУН);

- Мъже, които правят секс с мъже (МСМ);

- Маргинализирани етнически общности в риск;

- Лица, лишени от свобода;

- Лица, предлагащи сексуални услуги и техните клиенти;

- Лица, търсещи и получили международна закрила, мигранти и мобилно население;

- Деца и млади хора в риск;

- Хора, живеещи с ХИВ и техните партньори и близки.

 

Как човек може да се зарази с ХИВ?

  1. – при рисково сексуално поведение /секс без презерватив, честа и безразборна смяна на интимните партньори/.
  2. – при директен контакт на кръв с кръв. Това най-често се случва, когато инжекционно употребяващи наркотици използват общи игли и спринцовки; при кръвопреливане, въпреки, че при съвременните мерки за обезопасяване на кръвните продукти този риск би следвало да е елиминиран; при татуиране – ако инструментите не са дезинфекцирани; при използване на някои общи тоалетни принадлежности (самобръсначка, четка за зъби); възможно е инфектиране и при попадане на кръв в очите.
  3. – заразени жени могат да предадат вируса на бебето си по време на бременността, по време на раждането или чрез майчиното мляко по време на кърмене.

 

Предпазване  от заразяване с ХИВ?

Правилната употреба на презерватив е единственото предпазно средство срещу заразяване с вируса, който причинява СПИН. Освен от вируса на СПИН, презервативът предпазва и от много други сексуално преносими инфекции, които са над 20 вида. Най-разпространените от тях са: хепатит В и С, трипер /гонорея/, трихомоназа, хламидиаза, сифилис, кандидоза, генитален херпес, а също и от ранна и нежелана бременност.

Трите най-рискови поведения за разпространение на ХИВ инфекцията?

  1. Споделяне на общи игли и спринцовки при инжектиране на наркотични вещества.
  2. Практикуване на вагинален, анален и орален секс без презерватив.
  3. Употреба на алкохол и други силно упойващи вещества.

 Как  можем да разберем дали сме носители на вируса?

Чрез тест в кабинет за анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН (КАБКИС). В него се прави тест с капка кръв от пръста и резултатът  е готов за 15 минути.

Тестовете за ХИВ са два типа:

СКРИНИРАЩ –бързите тестове са скриниращи. Те търсят специфични антитела, които се развиват в организма, ако там е попаднал ХИВ;

ПОТВЪРДИТЕЛЕН – ако резултатът от бързия тест е положителен, то трябва да се направи втори  потвърдителен тест, за да може със сигурност да се каже дали лицето е  инфектирано с ХИВ.

  МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ОСИГУРЯВА БЕЗПЛАТНА АНТИРЕТРОВИРУСНА ТЕРАПИЯ ЗА ВСИЧКИ НУЖДАЕЩИ СЕ ЛИЦА С ХИВ/СПИН.  

КАБКИС -Кабинет за аномимно и безплатно консултиране и и зследване на ХИВ/СПИН

  0700 130 40 Тествай се за ХИВ/СПИН!

                                                                                      Безплатно и анонимно!

 

ВСЕКИ, КОЙТО ИСКА ДА СЕ ВКЛЮЧИ В ОТБЕЛЯЗВАНЕТО НА ДЕНЯ ЗА СЪПРИЧАСТНОСТ, МОЖЕ ДА СЕ ПРИСЪЕДИНИ КЪМ ВЕЧЕРНОТО БДЕНИЕ ОТ ДОМА СИ, КАТО НА 15 МАЙ 2022 г. в 21.00 ч. ПОСТАВИ НА ПРОЗОРЕЦА ЗАПАЛЕНА СВЕЩ В ЗНАК НА СЪПРИЧАСТНОСТ КЪМ ЗАСЕГНАТИТЕ ОТ ХИВ/СПИН.  

РЗИ – Софийска област 

Дирекция „Обществено здраве“

Отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето“