search
Община Копривщица -> Община -> Заповеди и протоколи

Заповед РД №348 на кмета на община Копривщица

Заповед на Кмета на община Копривщица, относно складирането на инертни материали на неразрешените за целта места.