search
Община Копривщица -> Община -> Заповеди и протоколи

Заповед РД№347 на кмета на община Копривщица във връзка с изхвърлянето на смет и складирането на оборски тор на територията на община Копривщица

Заповед РД№347/4.11.2014г. относно спазването на Наредба №1 за обществения ред, сигурност и опазване на общинската собственост на територията на община Копривщица