search
Община Копривщица -> Община -> Бюджет и отчети 2020 - 2021 година

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

ПОКАНА

на основание чл. 84, ал.6  

от Закона за публичните финанси,

   Кметът на община Копривщица, кани жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и всички заинтересовани лица на 21.01.2020г. от 14.00 ч. в  малката зала в сградата на община Копривщица на ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на проекта за БЮДЖЕТ за 2020г.

Покана

Проект на бюджет 2020