search
Община Копривщица -> Община -> Профил на купувача -> ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

Пазарни консултации по проект „Ремонт и модернизация на ДГ „Евлампия Векилова“, гр. Копривщица“


01.06.2018 Оферта на участник "ЗОП Консулт България" ЕООД

01.06.2018 Оферта на участник "ЛИДЕР КОНСТРУКТ" ЕООД

01.06.2018 Оферта на участник "НАД ДИЗАЙН" ЕООД

01.06.2018 Решение за определяне на референтен разход за доставка и монтаж на оборудване по проекта

11.05.2018 Съобщение за удължаване срока за получаване на оферти

02.05.2018 Обява за провеждане на пазарни консултации

02.05.2018 Оферта за участие в пазарни консултации

02.05.2018 Техническа спецификация

02.05.2018 Приложение №1-КС