search
Община Копривщица -> Община -> Търгове

Обява и Заповед за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя-ниви.

Обява и Заповед за провеждане на търга- публикувани на 30.03.2021 г.