search
Община Копривщица -> Общински съвет -> Материали

Покана отчет на изпълнение на бюджет 2017

На основание чл.140 от Закона за публичните финанси и Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета Ви каня на публично обсъждане на отчета на бюджет 2017 което ще се проведе на 04.09.2018 година

Покана

Доклад, обяснителна записка и отчетни данни

Отчетни данни по ЕКБ за изпълнение на бюджета - община Копривщица 2017 година