search
Община Копривщица -> Новини

Съобщение за временно ограничаване движението по пътя град Копривщица ж.п. гара Копривщица

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми жители и гости на град Копривщица,

Уведомявам Ви, че във връзка с подобряване на пътната безопасност покрай републикански път III-606 (отческата от град Копривщица до гара Копривщица) ще бъде извършвано почистване на дървесна и храстова растителност, на 18.05.2023г. /четвъртък/ от 08:00 часа – 12:00 часа.

По време на работа движението ще се пропуска в зависимост от естеството на дейностите в работната отсечка и натовареността на автомобилния поток.