search
Община Копривщица -> Новини -> Материали, свързани с коронавирус и превенция на заболяването

Съобщение относно възможността за закупуване на предпазни маски

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми съграждани,

Уведомяваме Ви, че в сградата на Жив музей /старото училище/ при община Копривщица може да закупите предпазни маски за многократна употреба,  които са с джоб за възможност да се постави пълнител с активен въглен.

Маските са изработени от сартифициран плат, който може да се пере на 600С и до 60 цикъла.

Цената на  1 брой маска е:  4,00 /четири/ лева, а цената на пълнителя с активния въглен  е 1,00 /един/ лев.

Сертификат на плата