search
Община Копривщица -> Новини

Съобщение до жителите на гр. Копривщица относно добив на дърва за огрев за собствени нужди

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ КОПРИВЩИЦА СЪОБЩАВА НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ НА ГРАД КОПРИВЩИЦА, ЧЕ  В  ГОДИШНИЯ ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ ЗА 2018 ГОДИНА СА ОДОБРЕНИ ЗА ДОБИВ ОТ МЕСТНОТО НАСЕЛЕНИЕ 2000 ПР.КУБ.М. БУКОВИ ДЪРВА ЗА ОГРЕВ ЗА СОБСТВЕНИ НУЖДИ.

ЦЕНАТА НА 1 ПР.КУБ.М. Е 13,20 ЛВ. С ВКЛЮЧЕН ДДС. 

ЖЕЛАЕЩИТЕ  ДА СИ ДОБИЯТ ДЪРВА ЗА ОГРЕВ, ЗА СОБСТВЕНИ НУЖДИ В СРОК ДО 02 АПРИЛ 2018 ГОДИНА ДА ПОДАДАТ ЗАЯВЛЕНИЕ В ДЕЛОВОДСТВОТО НА ОБЩИНАТА.

ЩЕ БЪДЕ РАЗРЕШЕН ДОБИВА НА 7 ПР.КУБ.М БУКОВИ ДЪРВА ЗА ОГРЕВ,  ЗА ВСЯКО ОТДЕЛНО ДОМАКИНСТВО.

                                  ОТ РЪКОВОДСТВОТО

                                  НА ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА