search
Община Копривщица -> Новини

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ „ЦЕЛЕВО ПОДПОМАГАНЕ С ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА“

На 22 април 2020 г. община Копривщица сключи Договор за финансиране на проект „Целево подпомагане с топъл обяд в община Копривщица“, със средства от Националния бюджет на Република България, чрез Агенция за социално подпомагане, финансиран по програма „Целево подпомагане с топъл обяд до дома в условията на извънредна ситуация 2020 г.“ Програмата допълва националните мерки за овладяване на извънредната ситуация в страната и осигурява подкрепа на уязвими граждани, които поради бедност и продължителна социална изолация, са в затруднение да осигурят сами прехраната си.

Съгласно сключения договор, от 04 май 2020 г. до 19 юни 2020 г. включително, за период от 33 работни дни, ще се осигури топъл обяд  до дома на 50 човека на територията на община Копривщица, които са:

Ÿ  Лица с ниски доходи, под линията на бедност, определена за страната, за времето, в което са поставени под задължителна карантина;

Ÿ  Уязвими лица, в т.ч. и възрастни над 65 г., без доходи или с доход под линията на бедност, определена за страната, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях и в условията на извънредно положение, обявено за страната, не са в състояние да си осигурят прехраната;

Ÿ  Лица, които поради възрастта си,  поради трайно увреждане или в резултат от заболяване  не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна.

В допълнение, по проекта се предвижда съпътстваща подкрепа за лицата от целевата група- закупуване на хранителни продукти или продукти от първа необходимост, със средства на лицата,  съдействие за административни услуги и др.

 Община Копривщица носи отговорност за извършване на обективен подбор на потребителите, съобразен с изискванията за допустимост по програмата. Съобразно конкретната ситуация, ще се разработят и прилагат гъвкави критерии за подбор на потребителите, посредством които приоритетно да бъдат обхванати най- нуждаещите се лица на територията на общината.

Реализирането на дейностите по проекта ще подкрепи най-уязвимите групи от населението на община Копривщица в условията на извънредната ситуация и последващия го период на социална изолация.

Необходимостта от храна и съдействие гражданите могат да  заявяват  на следните телефони: 0887910781 -В. Крадлекова; 0887910775-Дежурен община; 07184 2124- Деловодство, както и на електронната поща на община Копривщица, на адрес: info@koprivshtitsa-bg.com