search
Община Копривщица -> Новини

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА ОИЦ-СОФИЯ В КОПРИВЩИЦА

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА ОИЦ-СОФИЯ В КОПРИВЩИЦА

На 06.11.2018 (вторник) от 14:00 ч. в зала в сградата на Общината екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) ще проведе информационна среща за представяне на изискванията, на които трябва да отговарят кандидатите, допустимите дейности и разходи, както и начина на кандидатстване през системата ИСУН 2020 по процедура „Насърчаване на предприемачеството“ и по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“.