search
Община Копривщица -> Община -> Предсрочни парламентарни избори 2017 г.

Заповеди на Кмета на община Копривщица във връзка с парламентарни избори 2017 г.

Заповед РД№12/26.01.2017 г. относно образуване на избирателни секции за произвеждане на избори за Народно събрание на 26.03.2017 г.

Приложение към Заповед РД№12/26.01.2017 г.- списък секции

Заповед РД№14/27.01.2017 г. за определяне на лица, отговорни за организационно-техническата подготовка на изборния процес.

Заповед РД№15/01.02.2017 г. за определяне местата за обявяване на избирателните списъци.

Заповед РД №35/23.02.2017г. относно условията и реда за провеждане на предизборна агитация