search
Община Копривщица -> Община

Заповед РД№140/22.08..2017г. на Кмета на община Копривщица, относно въвеждането на режим на водоподаване

Във връзка сполучено писмо от ЕООД "Водоснабдяване и канализация", гр. София, район - Пирдоп, Кмета на община Копривщица издаде заповед за определяне режим на питейната вода.