search
Община Копривщица -> Община -> Профил на купувача -> Архив

Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

Общинско предприятие Копривщица обявява търг с явно наддаване за продажба

на стояща дървесина от корен на територията на ОП Копривщица. 

! На 23.06.2014г. е извършена техническа корекция ! 

Заповед

Документи

Заповед за прекратяване