search
Община Копривщица -> Община -> Местни данъци и такси

Списък на длъжниците по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

ЗАБЕЛЕЖКА : ИНФОРМАЦИЯТА Е В СИЛА ЗА ВРЕМЕТО ОТ 21.02.2018 г. ДО 06.03.2018г