search
Община Копривщица -> Община -> Профил на купувача -> Архив

Процедура на договаряне без обявление по чл.90, ал.1, т. 4 от ЗОП

На основание чл. 92 от ЗОП, във връзка с Решение № 3/24.06.2015 г.  на Кмета на Община Копривщица е открита процедура по договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи за аварийна подмяна на водопровод и канализация и възстановяване на уличната настилка по ул. „Костадин Доганов“ гр. Копривщица“

Решение за откриване на процедура по договаряне без обявление

Решение №3 на Кмета на община Копривщица, за възлагане на обществена поръчка, чрез процедура на възлагане без обявление

Заповед на Кмета на община Копривщица

Покана за участие в процедура на договаряне без обявление до "Гео Актив Инвест" ООД

Покана за участие в процедура на договаряне без обявление до "Джи Ви Ел 63 Билдинг" ЕООД

Образци на документи

Проект на договор

КСС

Заповед на Кмета на община Копривщица за промяна на Решение

Решение за промяна

Доклад за резултатите от проведени преговори

Решение за прекратяване