search
Община Копривщица -> Община -> Проекти -> МИГ - Пирдоп, Антон, Копривщица

МИГ - Пирдоп, Антон, Копривщица

Обява за работа МИГ ПИРДОП-КОПРИВЩИЦА-АНТОН

09.02.2017
МИГ ПИРДОП-КОПРИВЩИЦА-АНТОН набира кандидати за следните позиции: Изпълнителен директор на МИГ- 1 бр, Експерт „Прилагане на стратегия за ВОМР” – 1 бр, Експерт „Административни дейности” – 1 бр, Счетоводител – ½ бр Виж още...

Покана за участие в провеждане на учредително събрание на бъдещата МИГ на територията на общините Пирдоп, Антон и Копривщица по подхода ВОМР от ПРСР 2014-2020 г.

14.12.2016
Покана за учредително събрание, което ще се състои на 19122016 г от 15,00 часа в гр Пирдоп, пл "Тодор Влайков" №1, НЧ "Напредък 1869", зала Лектория Виж още...

Проект на устав на МИГ Пирдоп, Антон, Копривщица

14.12.2016
Проект на устав
Моля, изпращайте Вашите мнения и коментари на адрес:migpirdop@gmailcom или mm_minkov@abvbg
  Виж още...

Покана към жителите на Пирдоп, Душанци, Антон и Копривщица за консултиране подготовката на Стратегията за ВОМР

08.12.2016
По време на срещите ще бъде представен проекта на Стратегията на бъдещата Местна инициативна група Пирдоп, Антон и Копривщица, както и мерките за кандидатстване и критериите за оценка, заложени в Стратегията, по които заинтересованите страни  могат да вземат отношение и да дадат предложения Виж още...

Покана към гражданите на Пирдоп, Душанци, Антон и Копривщица за консултиране подготовката на Стратегията за ВОМР

25.11.2016
Покана Виж още...

Покана към гражданите на Пирдоп, Душанци, Антон и Копривщица за участие в информационни срещи и семинари

19.10.2016
Покана
П О К А Н А
КЪМ ГРАЖДАНИТЕ НА
ПИРДОП, ДУШАНЦИ, АНТОН И КОПРИВЩИЦА
Във връзка с разработка и изготвяне на Стратегия за водено от общностите местно развитие
Покана къмгражданите на Пирдоп, Душанци, Антон и Копривщица за участие в информационни конференции Виж още...

Документи (1)