search
Община Копривщица -> Община -> Проекти -> МИГ - Пирдоп, Антон, Копривщица

Проект на устав на МИГ Пирдоп, Антон, Копривщица

Проект на устав

Моля, изпращайте Вашите мнения и коментари на адрес:mig.pirdop@gmail.com или mm_minkov@abv.bg