search
Община Копривщица -> Община -> Профил на купувача -> Предварителни обявления

Предварително обявление за реконструкция на външен водопровод "Въртопа"

http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=711501