search
Община Копривщица -> Община -> Архивирани документи

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИГРП ЗА 2015 Г., ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ /ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014-2020/

Покана

Програма