search
Община Копривщица -> Община -> Предсрочни парламентарни избори 2017 г.

Предсрочни парламентарни избори 2017 г.

Сайта на Главна Дирекция "Гражданска Регистрация и Административно Обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, за справки в избирателните списъци

16.02.2017
Сайта на Главна Дирекция "Гражданска Регистрация и Административно Обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, за справки в избирателните списъци  

  Виж още...

Заповеди на Кмета на община Копривщица във връзка с парламентарни избори 2017 г.

31.01.2017
Заповед РД№12/26012017 г относно образуване на избирателни секции за произвеждане на избори за Народно събрание на 26032017 г
Приложение към Заповед РД№12/26012017 г- списък секции
Заповед РД№14/27012017 г за определяне на лица, отговорни за организационно-техническата подготовка на изборния процес Виж още...

Документи (8)