search
Община Копривщица -> Община -> Проекти -> МИГ - Пирдоп, Антон, Копривщица

Покана за участие в провеждане на учредително събрание на бъдещата МИГ на територията на общините Пирдоп, Антон и Копривщица по подхода ВОМР от ПРСР 2014-2020 г.

Покана за учредително събрание, което ще се състои на 19.12.2016 г. от 15,00 часа в гр. Пирдоп, пл. "Тодор Влайков" №1, НЧ "Напредък 1869", зала Лектория