search
Община Копривщица -> Община -> Проекти -> МИГ - Пирдоп, Антон, Копривщица

Покана към жителите на Пирдоп, Душанци, Антон и Копривщица за консултиране подготовката на Стратегията за ВОМР

По време на срещите ще бъде представен проекта на Стратегията на бъдещата Местна инициативна група Пирдоп, Антон и Копривщица, както и мерките за кандидатстване и критериите за оценка, заложени в Стратегията, по които заинтересованите страни  могат да вземат отношение и да дадат предложения.

Покана