search
Община Копривщица -> Община -> Проекти -> МИГ - Пирдоп, Антон, Копривщица

Покана към гражданите на Пирдоп, Душанци, Антон и Копривщица за участие в информационни срещи и семинари

Покана

П О К А Н А

КЪМ ГРАЖДАНИТЕ НА

ПИРДОП, ДУШАНЦИ, АНТОН И КОПРИВЩИЦА

Във връзка с разработка и изготвяне на Стратегия за водено от общностите местно развитие

Покана къмгражданите на Пирдоп, Душанци, Антон и Копривщица за участие в информационни конференции