search
Община Копривщица -> Община -> Проекти -> МИГ - Пирдоп, Антон, Копривщица

Покана към гражданите на Пирдоп, Душанци, Антон и Копривщица за консултиране подготовката на Стратегията за ВОМР

Покана