search
Община Копривщица -> Община -> Архивирани документи

От 28.01.2015г. се събират данъчните задължения към община Копривщица

Уважаеми данъколпатци,

община Копривщица, Ви уведомява че от 28.01.2015г. може да платите задълженията си за местни данъци и такси.

На платилите за цялата година до 30.04.2015 г. се прави отстъпка от 5 на сто


Задълженията си за местни данъци и такси към Община Копривщица може да заплатите по един от следните начини:

1. В брой на касата в отдел „Местни данъци и такси“;

2. По банковата сметка на общината;

3. Чрез касите на „Изипей“ АД в страната и чужбина.

Община Копривщица Банкова сметка за плащане на местни данъци и такси: BG23CECB979084A9128200, код за вид плащане ДНИ - 442100, ТВО - 442400, Данък МПС - 442300, Туристически данък - 442800, Местен данък (Данък придобиване) - 442500, Патентен Данък - 441400, Наеми за общински жилища и терени - 444100, Административни услуги - 448007, Технически услуги- 448001