search
Община Копривщица -> Община -> Проекти -> МИГ - Пирдоп, Антон, Копривщица

Обява за работа МИГ ПИРДОП-КОПРИВЩИЦА-АНТОН

МИГ ПИРДОП-КОПРИВЩИЦА-АНТОН набира кандидати за следните позиции: Изпълнителен директор на МИГ- 1 бр., Експерт „Прилагане на стратегия за ВОМР” – 1 бр., Експерт „Административни дейности” – 1 бр., Счетоводител – ½ бр.