search
Община Копривщица -> Община -> Администрация -> Конкурси

Обява конкурс за длъжността "Директор" на дирекция на музеите - гр.Копривщица

На основание чл.91, ал.1 от Кодекса на труда и във връзка с чл.8, ал.5 от Закона за закрила и развитие на културата и чл.28, ал.6 от Закона за културното наследство и Заповед №35/13.02.2018 на кмета на Община Копривщица е обявен конкурс за длъжността "Директор" на Дирекция на музеите - гр.Копривщица

Прочети обявата