search
Община Копривщица -> Община -> Профил на купувача -> ОБЯВИ ПО ЧЛ. 20, АЛ.3 ОТ ЗОП

Обява № 02/19.04.17г. „РЕМОНТ НА ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ НА УЛ. „ИВАН ДЖАРТАЗАНОВ“, УЛ. „ДИМО ПИРИНДЖИЕВ“ И УЛ.”ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ”- от О.Т. 323 до О.Т. 322, ГР. КОПРИВЩИЦА“- ОТТЕГЛЕНА

Публикувана обява в АОП

Обява за събиране на оферти № 02

Документация за участие

Технически спецификации

Образци на документи

КСС

Проект на договор

Технически проект

Допълнение към технически проект

Съобщение за оттегляне на обявата: публикувано на 09.05.2017 г.