search
Община Копривщица -> Община -> Администрация -> Конкурси

Конкурс за длъжността: Директор Дирекция "ФСД"

на основание чл. 10 от Закона за държавния служител и във връзка с чл. 13, ал.1 от наредбата за провеждане на конкурси за държавните служители и Заповед РД№358/18.11.2014г. обявява конкурс за длъжността: Директор на дирекция "Финасово счетоводна дейност"

Обява