search
Община Копривщица -> Община -> Обяви и покани

Изнесена приемна на ОИЦ-София в Копривщица

            На 6 юни (понеделник) от 11,00 часа до 13,30 часа екипът на областен информационен център-София ще проведе изнесена приемна в гр. Копривщица, площад "20-ти Април". Посетителите на приемната ще бъдат запознати с актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).