search
Община Копривщица -> Община -> Профил на купувача -> ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

Решение и обявление публикувани в сайта АОП

Решение за откриване на процедура - публикувано на 09.10.2017г.

Обявление за поръчка - публикувано на 09.10.2017г.

Документация за участие - публикувана на 09.10.2017г.

Образци - публикувани на 09.10.2017г. 

КСС към ОП1 - публикувано на 09.10.2017г.

КСС към ОП2 - публикувано на 09.10.2017г.

Проект на договор - публикуван на 09.10.2017г.

Протокол №1-публикуван на 13.11.2017 г.