search
Община Копривщица -> Община -> Бюджет и отчети 2020 - 2021 година

Бюджет и отчети 2020 - 2021 година

Бюджет и отчети 2020 - 2021 година

Бюджет и отчети 2020 - 2021 година

01.02.2020
 
Документи свързани с Бюджета и отчетите на Община Копривщица 2020-2021 година и информация за датата на публикуване на интернет страницата
 
Месечен отчет януари 2021 година

11022021 година 
Месечен отчети декември 2020 година

15 Виж още...

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

14.01.2020
ПОКАНА
на основание чл 84, ал6  
от Закона за публичните финанси,
   Кметът на община Копривщица, кани жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и всички заинтересовани лица на 21012020г от 1400 ч в  малката зала в сградата на община Копривщица на ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на проекта за БЮДЖЕТ за 2020г Виж още...