search
Община Копривщица -> Община -> Бюджет и отчети 2018 - 2020 година

Бюджет и отчети 2018 - 2020 година

 

Документи свързани с Бюджета и отчетите на Община Копривщица за 2018 и 2020 година и информация за датата на публикуване на интернет страницата.

 

Месечен отчети февруари 2020 година 11.03.2020 година
Месечен отчети януари 2020 година                                                     10.02.2020 година

 

Бюджет на община Копривщица 2020 година                                                   

Решение № 56                        

12.02.2020 година

 

Бюджет на Община Копривщица 2019 година

Решение общински съвет

22.02.2019 година
Месечен отчети януари 2019 година                                               15.02.2019 година
Месечен отчети февруари 2019 година   26.03.2019 година
Месечен отчети март 2019 година 25.04.2019 година
Отчет I- во тримесечие 2019 година 25.04.2019 година
Месечен отчети април 2019 година 21.05.2019 година
Месечен отчет май 2019 година 08.08.2019 година
Месечен отчет юни 2019 година 08.08.2019 година
Отчет II- ро тримесечие 2019 година 08.08.2019 година
Месечен отчет юли 2019 година 09.08.2019 година
Месечен отчет август 2019 година 11.09.2019 година
Решение №328 отчет на състоянието на общинския дълг към 31.12.2018 година 25.09.2019 година
Извлечение от протокол №52/25.07.2019 г. отчет на бюджет към 31.12.2109 година 25.09.2019 година
Месечен отчет септември 2019 година 11.10.2019 година
Отчет III- ро тримесечие 2019 година 29.10.2019 година
Месечен отчет октомври 2019 година 11.11.2019 година
Месечен отчет ноември 2019 година 10.12.2019 година
Месечен отчет декември 2019 година 13.01.2020 година

 

 

Бюджет на община Копривщица 2018 година

19.02.2018 година

Месечен отчети януари 2018 година                                              

12.02.2018 година

Месечен отчети февруари 2018 година      

21.03.2018 година

Месечен отчети март 2018 година  

20.04.2018 година

Тримесечен отчет I тримесечие на 2018 година

27.04.2018 година

Месечен отчети април 2018 година

30.05.2018 година

Месечен отчети май 2018 година

25.06.2018 година

Месечен отчети юни 2018 година

23.07.2018 година

Тримесечен отчет II тримесечие на 2018 година

23.07.2018 година

Месечен отчети юли 2018 година

20.08.2018 година

Месечен отчети август 2018 година

17.09.2018 година

Тримесечен отчет III тримесечие 2018

15.10.2018 година

Месечен отчети октомври 2018 година

15.11.2018 година

Месечен отчети ноември 2018 година

14.12.2018 година

Тримесечен отчет IV тримесечие 2018

29.01.2019 година