search
Община Копривщица -> Община -> Бюджет и отчети 2017 година

Бюджет и отчети 2017 година

 

Бюджет на община Копривщица 2017 година

16-02-2017 година

Решение на общински съвет

 

Месечен отчети януари 2017 година

16-02-2017 година

Месечен отчети февруари 2017 година

14-03-2017 година

Месечен отчети март 2017 година

19-04-2017 година

Оборотна ведомост на община Копривщица към 31.12.2016 година

Отчет към 31.12.2016

05-05-2017 година

Решение №187 на общински съвет Копривщица - Отчет 2016 

17.07.2017 година

Отчет - първо тримесечие 2017 година

05-05-2017 година

Месечен отчети април 2017 година

16.05.2017 година

Месечен отчети май 2017 година 16.06.2017 година
Месечен отчети юни 2017 година 14.07.2017 година
Месечен отчети юли 2017 година 21.08.2017 година
Месечен отчети август 2017 година 13.09.2017 година
Месечен отчети септември 2017 година 13.10.2017 година