search
Община Копривщица -> Община -> Бюджет и отчети 2017 година

Бюджет и отчети 2017 година

 

Бюджет на община Копривщица 2017 година

16-02-2017 година

Решение на общински съвет

 

Месечен отчети януари 2017 година

16-02-2017 година

Месечен отчети февруари 2017 година

14-03-2017 година

Месечен отчети март 2017 година

19-04-2017 година

Оборотна ведомост на община Копривщица към 31.12.2016 година

Отчет към 31.12.2016

05-05-2017 година

Решение №187 на общински съвет Копривщица - Отчет 2016 

17.07.2017 година

Отчет - първо тримесечие 2017 година

05-05-2017 година

Месечен отчети април 2017 година

16.05.2017 година

Месечен отчети май 2017 година 16.06.2017 година
Месечен отчети юни 2017 година 14.07.2017 година