search
Община Копривщица -> Община -> Бюджет и отчети 2017 - 2018 година

Бюджет и отчети 2017 - 2018 година

Документи свързани с Бюджета и отчетите на Община Копривщица за 2017 и 2018 година и информация за датата на публикуване на интернет страницата.

Бюджет на община Копривщица 2018 година 19.02.2018 година
Месечен отчети януари 2018 година                                               12.02.2018 година

 

Бюджет на община Копривщица 2017 година

16-02-2017 година

Решение на общински съвет

 

Месечен отчети януари 2017 година

16-02-2017 година

Месечен отчети февруари 2017 година

14-03-2017 година

Месечен отчети март 2017 година

19-04-2017 година

Оборотна ведомост на община Копривщица към 31.12.2016 година

Отчет към 31.12.2016

05-05-2017 година

Решение №187 на общински съвет Копривщица - Отчет 2016 

17.07.2017 година

Отчет - първо тримесечие 2017 година

05-05-2017 година

Месечен отчети април 2017 година

16.05.2017 година

Месечен отчети май 2017 година 16.06.2017 година
Месечен отчети юни 2017 година 14.07.2017 година
Отчет - второ тримесечие 2017 година 19.07.2017 година
Месечен отчети юли 2017 година 21.08.2017 година
Месечен отчети август 2017 година 13.09.2017 година
Месечен отчети септември 2017 година 13.10.2017 година
Отчет - трето тримесечие 2017 година 27.10.2017 година
Месечен отчети октомври 2017 година 22.11.2017 година
Месечен отчети ноември 2017 година 28.12.2017 година
Месечен отчети декември 2017 година 22.01,2018 година