search
Община Копривщица -> Община -> Администрация -> Конкурси

Конкурси

Конкурс за длъжността: Директор Дирекция "ФСД"

18.11.2014
на основание чл 10 от Закона за държавния служител и във връзка с чл 13, ал1 от наредбата за провеждане на конкурси за държавните служители и Заповед РД№358/18112014г обявява конкурс за длъжността: Директор на дирекция "Финасово счетоводна дейност"
Обява Виж още...